ผลิตภัณฑ์ – NASPA PURLIN

ผลิตภัณฑ์ – NASPA PURLIN

NASPA Purlin

NASPA CEE & ZED PURLIN ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาพิเศษสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นแปและโครงเคร่าเหล็ก ผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูงเคลือบกันสนิม น้ำหนักเบา เป็นรูปแบบโครงสร้างเหล็กรีดเย็นตามมาตรฐาน AS/NZS 4600:1996 Cold Formed Steel Structures

แปเหล็กและโครงเคร่าเหล็กตัว C ของนาสป้า เอเซีย

เหมาะสำหรับการวางพาดช่วงเดี่ยว หรือวางพาดต่อเนื่องกันหลายช่วง โดยให้ปลายของแต่ละท่อนวางประชิดกัน และตั้งอยุ่บนจุดรองรับ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นแปผนัง และชายคา

แปเหล็กและโครงเคร่าเหล็กตัว Z ของนาสป้า เอเซีย

มีปีกข้างหนึ่งกว้างกว่าอีกข้างหนึ่ง ซึ่งเมื่อพลิกสลับด้านกันแล้วแปสองท่อนจะประกบเข้ากันกันได้สนิท เพื่อสามารถต่อปลายด้วยการประกบกันเหนือจุดรองรับ ท่านสามารถใช้แปตัว Z สำหรับการวางพาดช่วงเดียว วางพาดต่อเนื่องกันหลายช่วง และวางพาดแบบทับซ้อนเพื่อเพิ่มมความแข็งแรงของโครงสร้าง

คุณสมบัติ (Specifications)

แปตัว C และตัว Z มีทั้งชนิดที่เคลือบสังกะสี Z275 และซุปเปอร์ไดม่า K18 โดยวัสดุที่ใช้มีค่า Minimum Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 450 MPa โดยมีความหนาตั้งแต่ 1.00 มม. – 3.00 มม. ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

  เหล็กเคลือบสังกะสี (กัลวาไนซ์) Z275 G450

ผลิตโดยการนำแผ่นเหล็กที่มีค่า�Minimum Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 450 MPa มาผ่านกระบวนการเคลือบโดยกรรมวิธีการจุ่มร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยสังกะสี (Zn) โดยใช้ Z เป็นสัญลักษณ์แทนความหนาชั้นเคลือบทั้งสองด้าน ไม่น้อยกว่า 275 กรัมต่อตารางเมตร สังกะสีที่เคลือบลงบนแผ่นเหล็กจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ผิดเหล็กทำปฏิกิริยากับบรรยากาศ สังกะสียังมีคุณสมบัติเด่นในการป้องกันการกัดกร่อนแบบเสียสละตัวเอง�โดยทำปฏิกิริยาแทนเหล็ก ช่วยป้องกันการเกิดสนิมโดยเฉพาะบริเวณขอบตัด ซึ่งเป็นจุดที่เกิดการกัดกร่อนได้ง่าย เหมาะสำหรับงานเหล็กทั่วไป งานแป โครงเคร่าในงานก่อสร้างอาคาร และโรงงานต่างๆ

  เหล็กเคลือบซุปเปอร์ไดม่า

ผลิตโดยการนำแผ่นเหล้กที่มีค่า�Minimum Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 450 MPa ผ่านกระบวนการเคลือบโดยกรรมวิธีการจุ่มร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้วยสารเคลือบโลหะผสมที่ประกอบด้วย สังกะสี (Zn) เป็นสารตั้งต้นหลักร่วมกับอลูมิเนียม (Al) ประมาณ 11% แมกนีเซียม (Mg) ประมาณ 3% และซิลิคอน (Si) ประมาณ 0.2% โดยใช้ K เป็กสัญลักษณ์แทนความหนาชั้นเคลือบทั้ง 2 ด้าน มีหน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตร K18 หมายถึงมวลสารเคลือบโลหะผสมที่เคลือบลงแผ่นเหล็กรวมกัน 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 180 กรัมต่อตารางเมตร เหล็กเคลือบซุปเปอร์ไดม่า (SUPERDYMA) เป็นการพัฒนาสารเคลือบโลหะผสมที่เคลือบบนผิวเหล็กให้มีคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนที่สูงขึ้น สามารถทนต่อสภาวะกรดเกลือ (Chlorine) และสภาวะด่าง (Alkaline) ได้ดีกว่าการเคลือบสังกะสีลงบนผิวเหล็กเพียงอย่างเดียว เหมาะสำหรับงานก่อสร้างโรงงาน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ที่มีสภาวะการกัดกร่อนสูง