หลังคา ผนังเมทัลชีท แป และแผ่นพื้นเหล็ก

หลังคา ผนังเมทัลชีท แป และแผ่นพื้นเหล็ก

สายการผลิตของนาสป้า เอเซีย ประกอบไปด้วย เครื่องขึ้นรูปลอน เครื่องพับแผ่นครอบรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับงานออกแบบด้านสถาปัตย์กรรมหลากหลาย ทั้งในโครงการด้านโรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเพื่อการพาณิชย์ ส่วนงานราชการ และที่อยู่อาศัย  ผลิตภัณฑ์ของนาสป้าฯ ผลิตจากเหล็กคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากบลูสโคป 

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา

BOLT SYSTEM - Roofing & Walling
NASPA 760A
NASPA 760C
NASPA 29-720
NASPA 38-750
BOLT SYSTEM - Walling & Celling
NASPA P250
NASPA P630
NASPA P850
BOLTLESS SYSTEM - Roofing & Walling
NASPA KLIP 700
NASPA iKLIP
BOLTLESS SEAM SYSTEM - Roofing
NASPA TRIPLEX SEAM 65-760
NASPA TRIPLEX SEAM 110-950
STANDING SEAM - Roofing & Walling
NASPA iSEAM
NASPA uSEAM
ANTI HEAT & SOUND TRANSMISSION SYSTEM
COOLING ROOF & PANEL SYSTEM
INSULATED ROOFING SYSTEM
STEEL STRUCTURAL SYSTEM
NASPA C/Z PURLIN
NASPA FLOOR 50
NASPA FLOOR 75