หลังคา ผนังเมทัลชีท แป และแผ่นพื้นเหล็ก

หลังคา ผนังเมทัลชีท แป และแผ่นพื้นเหล็ก

สายการผลิตของนาสป้า เอเซีย ประกอบไปด้วย เครื่องขึ้นรูปลอน เครื่องพับแผ่นครอบรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับงานออกแบบด้านสถาปัตย์กรรมหลากหลาย ทั้งในโครงการด้านโรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเพื่อการพาณิชย์ ส่วนงานราชการ และที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์ของนาสป้าฯ ผลิตจากเหล็กคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากบลูสโคป

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา

NASPA KLIP 700
BOLTLESS SYSTEM - Roofing & Walling
NASPA TRIPLEX SEAM 65-750
BOLTLESS SEAM SYSTEM - Roofing
NASPA TRIPLEX SEAM 110-950
BOLTLESS SEAM SYSTEM - Roofing
NASPA 760 A
BOLT SYSTEM - Roofing & Walling
NASPA 760C
BOLT SYSTEM - Roofing & Walling
NASPA 29-720
BOLT SYSTEM - Roofing & Walling
NASPA 38-750
BOLT SYSTEM - Roofing & Walling
NASPA P250
BOLT SYSTEM - Walling & Ceiling
NASPA P630
BOLT SYSTEM - Walling & Ceiling
NASPA P850
BOLT SYSTEM - Walling & Ceiling
NASPA FLOOR 50
DECKING
NASPA FLOOR 75
DECKING
NASPA C/Z PURLIN
PURLIN