โซลูชั่นระบบเมทัลชีท

โซลูชั่นระบบเมทัลชีท

METAL SHEET

สายการผลิตระบบหลังคาเหล็กของเรา ประกอบไปด้วย เครื่องขึ้นรูปลอน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานสถาปัตย์กรรมทั้งหมด ทั้งในส่วนที่พักอาศัย งานอุตสากรรม และงานอาคารทางพณิชยกรรม  ระบบหลังคาเหล็กของนาสป้า ผลิตจากผลิตภัณฑ์เหล็กมาตรฐานระดับโลกยี่หอ บลูสโคป ผ่านการเคลือบด้วยสารซินคาลุ่ม และสีคัลเลอร์บอนด์ ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนอย่างดีเยี่ยมเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา

NASPA KLIP 700
BOLTLESS SEAM SYSTEM - ROOFING & WALLING
NASPA TRIPLEX SEAM 65-750
ROOFING
NASPA TRIPLEX SEAM 110-650
ROOFING
NASPA 760A
ROOFING & WALLING
NASPA 760C
ROOFING & WALLING
NASPA 29-720
ROOFING & WALLING
NASPA 38-750
ROOFING & WALLING
NASPA P250
WALLING & CEILING
NASPA P630
WALLING & CEILING
NASPA P850
WALLING & CEILING
NASPA FLOOR 50
DECKING
NASPA FLOOR 75
DECKING
NASPA PURLIN
PURLIN