นาสป้า เอเซีย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ” TDIA Roadshow 2019 ครั้งที่ 22 “

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยจัดงาน TDIA Roadshow 2019 ครั้งที่ 22 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคามีโอ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ จังหวัดชลบุรี โดยทางบริษัท นาสป้า เอเซีย สำนักงานสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าโดยมีซัพพลายเออร์ต่างๆ อีก 33 บริษัทที่เป็นตัวแทนสินค้าแขนงต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมนาประมาณ 130 คนได้ให้ความสนใจ และเข้ามาสอบถามข้อมูลคุณลักษณะและประโยชน์ของสินค้า เพื่อโอกาสที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสำหรับสายการผลิตในระยะเวลาอันใกล้

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.