นาสป้า เอเซีย เข้าร่วมกิจกรรม “The Bond Club Golf Day ” โดย บริษัท เอ็น เอส บลูสโคป ประเทศไทย

บริษัท เอ็น เอส บลูสโคป ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมกอล์ฟขึ้นมาภายใต้โปรแกรม ” The Bond Club Golf Day ” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟธนาซิตี้ จังหวัดสมุุทรปราการ โดยบริษัท นาสป้า เอเซีย ได้รับเชิญพร้อมสถาปนิกหลักๆจากทั้งบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการเข้าร่วมงานทั้งกีฬากลางวัน และงานปาร์ตี้ช่วงกลางคืน เป็นโอกาสที่ดีที่ได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการเล่นกอล์ฟ และการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.