โซลูชั่นระบบเมทัลชีท

โซลูชั่นระบบเมทัลชีท

METAL SHEET

สายการผลิตระบบหลังคาเหล็กของเรา ประกอบไปด้วย เครื่องขึ้นรูปลอน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานสถาปัตย์กรรมทั้งหมด ทั้งในส่วนที่พักอาศัย งานอุตสากรรม และงานอาคารทางพณิชยกรรม  ระบบหลังคาเหล็กของนาสป้า ผลิตจากผลิตภัณฑ์เหล็กมาตรฐานระดับโลกยี่หอ บลูสโคป ผ่านการเคลือบด้วยสารซินคาลุ่ม และสีคัลเลอร์บอนด์ ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนอย่างดีเยี่ยมเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา

Naspa Kip 700
ROOF LOCK & SEAM TYPE
Naspa Seam 65-750
ROOF LOCK & SEAM TYPE
Naspa Seam 110-650
ROOF LOCK & SEAM TYPE
Naspa 760 A
ROOF & WALL TYPE
Naspa 760 C
ROOF & WALL TYPE
Naspa 29-720
ROOF & WALL TYPE
Naspa 38-750
ROOF & WALL TYPE
Naspa P 250
WALL & CEILING
Naspa P 630
WALL & CEILING
Naspa P 850
WALL & CEILING
Naspa Floor 50
NASPA DECKING
Naspa Floor 75
NASPA DECKING
NASPA Purlin
NASPA PURLIN