อีพีซี (EPC – Engineering, Procurement & Construction)

อีพีซี (EPC – Engineering, Procurement & Construction)

….

พลังงานทดแทน  เชื่อถือได้  ให้ผลตอบแทนสูง

แผนกพลังงานทดแทนของนาสป้า เอเซีย มุ่งมั่นที่จะให้บริการแบบครบวงจรสำหรับงานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง (EPC) การดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราเรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลตอบแทนเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับผลตอบแทนสูงสุด และความมั่นคงของการลงทุน

….

Project Development

….

การวางแผน

 • การแนะแนวและการประเมินผลการเงิน
 • การสำรวจไซต์
 • การจำลอง
 • การออกแบบแนวคิด
 • กำหนดการของโครงการ

วิศวกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 • แผนโครงการ
 • ออกแบบรายละเอียด
 • การออกแบบโครงสร้าง
 • โหลดการทดสอบและประเมินผล

จัดหาเงิน

Construction And Commissioning

….

จัดซื้อจัดจ้าง

 • แผนการจัดส่งการประเมินผู้จัดจำหน่าย
 • ตรวจสอบโรงงาน,
  จัดส่งสินค้า

การก่อสร้าง

 • การบริหารโครงการ
 • แผนปฏิบัติการโดยละเอียด

การว่าจ้าง

 • การทดสอบและยืนยันระบบ
 • รายละเอียดแผนปฎิบัติการ
 • การรวบสายไฟฟ้า
 • ประสิทธิภาพสตริง
 • ระบบอินเวอร์เตอร์

Operation And Maintenance

….

การปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง

 • โปรแกรมการบำรุงรักษา

 • การตรวจสอบจากระยะไกล
 • แผนการซ่อมบำรุงแก้ไข
 • กิจวัตรประจำวัน
 • วางแผนการรักษาความปลอดภัย
 • การทดสอบวินิจฉัย
 • การบำรุงรักษาระบบ MV / HV
 • การจัดการการรับประกันระบบ
 • การทำความสะอาด

Operation And Maintenance

….

บริการให้คำปรึกษา

 • บริหารจัดการหน้างาน
 • การศึกษาความเป็นไปได้
 • ความต่อเนื่องทางเทคนิค
 • ที่ปรึกษาทางเทคนิค
 • อนุญาตให้คำแนะนำ
 • การประเมินราคาเสนอ
 • การประกันคุณภาพ
 • การทบทวนการเงิน
 • การจัดการเครดิตจูงใจและภาษี

Download Catalog Here