พีพีเอ (PPA – Power Purchase Agreement)

พีพีเอ (PPA – Power Purchase Agreement)

POWER PURCHASE AGREEMENT

ข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าเป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการด้านพลังงาน ซึ่งลูกค้าตกลงที่จะจัดหาพื้นที่ของตนให้เป็นพื้นที่ในระบบการผลิตพลังงานรวมทั้งตัวเลือกในการซื้อ ซึ่งเกิดจากระบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลาตั้งแต่ 8-20 ปี โดยจะมีการคาดการณ์อัตราค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีอย่างมีเสถียรภาพ ในกรณีที่มีการใช้พลังงานที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมสามารถขายให้กับ บริษัท สาธารณูปโภคได้ โดยรูปแบบของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แสดงไว้ในภาพด้านล่างนี้