ข่าวสาร

ข่าวสาร

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของนาสป้า เอเชีย เป็นไปตามเป้าหมายของเราว่า “เราสนับสนุนการพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยความเคารพทั้งต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม" เราติดตามกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการบริหารจัดการทางธุรกิจ ที่จะสามารถสร้างความสัมพันธบนพื้นฐานความไว้วางใจต่อสังคมและมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าทางสังคม

ประกาศวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565

บริษัท นาสป้า เอเซีย จำกัด ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว คุณชาตรี รถทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง

2564

บริษัท นาสป้า เอเซีย จำกัด รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

2562

>> บริษัทนาสป้าเอเซียเข้ารับเกียรติบัตรจากรองผูว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสำหรับบริษัทที่มีระบบบริหารจัดการต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ <<

>> กิจกรรมร่วมงาานวันเด็ก ปี 2562 <<

>> กิจกรรมจัดงาน สวัสดีปีใหม่ 2562 <<

>> CSR Good Deed for Dad <<