อลูมิเนียมอัลลอยด์

อลูมิเนียมอัลลอยด์

AA1100, 3003, 3105

คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics)

AA1100, 3003, 3105 เป็นอลูมิเนียมที่มีปริมาณอลูมิเนียมอยู่ประมาณ 99.3 ถึง 99.7 และผสมด้วยเหล็ก และซิลิคอน เป็นธาตุหลัก ซึ่งจะทนต่อการกัดกร่อนได้ดี การนำความร้อน และนำไฟฟ้าสูง คุณสมบัติทางกลต่ำใช้งานได้ดี มีความแข็งแรงระดับปานกลาง มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง นำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท

คุณสมบัติ 1100 3105
อุณหภูมิหลอมเหลว 657°C 655°C
อุณหภูมิแข็งตัว 643°C 635°C
สัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ 20°C 23.6 um/m.K 23.6 um/m.K
ความร้อนจำเพาะ 904 J/kg.K 940 J/kg.K
ความสามารถในการนำความร้อน 0 temper 222 W/m.K
ความหนาแน่น 2.71 g/cm3 2.72 g/cm3
Temper
Tensile
Strength (Mpa)
Yield
Strength (Mpa)
Hardness
(HR)
Shear
Strength (Mpa)
H14
124
117
32
76
Casting No
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Ni
Zn
Ti
Min
1100
Si + Fe
0.95
0.05
Max
0.20
0.05
0.10
Min
3105
0.3
0.2
Max
0.6
0.7
0.3
0.8
0.8
0.2
0.4
0.1
Min
3003
0.05
1.0
1.0
Max
0.6
0.7
0.20
1.5