บริษัท นาสป้า เอเซีย สำนักงานสมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญประจำปี วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

เป็นประจำทุกปีที่บริษัท นาสป้า เอเซีย ได้จัดให้มีพิธีทำบุญในแต่ละสำนักงานเพื่อเป็นศริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาก็ได้จัดขึ้นที่สำนักงานสมุทรสาครซึ่งพิธีการต่างๆก็เสร็จลุล่วงไปด้วยดีอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.