ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

|สำนักงานสมุทรสาคร
บริษัท นาสป้า เอเชีย จำกัด 30/113 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร: (+66)2 105 5615-26
แฟกซ์: (+66)2 105 5627-9

|สำนักงานปทุมธานี
14/42-43 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: (+66)2 520 3427-30
แฟกซ์: (+66)2 520 3431

สายด่วน

Aluminium Alloy & Special Grade Steel
ชาตรี
(+66)89 529 7222
Roofing & Walling Solutions
ภูเบศวร์
(+66)81 804 9616
Solar Energy Solutions
ภูเบศวร์
(+66)81 804 9616
มีคำถาม? โทรหาเรา
025203427-30
อีเมลของเรา
sales@naspaasia.com