ข่าวสาร

ข่าวสาร

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของนาสป้า เอเชีย เป็นไปตามเป้าหมายของเราว่า “เราสนับสนุนการพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยความเคารพทั้งต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม" เราติดตามกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการบริหารจัดการทางธุรกิจ ที่จะสามารถสร้างความสัมพันธบนพื้นฐานความไว้วางใจต่อสังคมและมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าทางสังคม

2562

>> บริษัทนาสป้าเอเซียเข้ารับเกียรติบัตรจากรองผูว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสำหรับบริษัทที่มีระบบบริหารจัดการต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ <<

>> มุ่งสู่การพัฒนามาตรฐาน ISO 9001:2015 <<

>> กิจกรรมงานวันเด็ก 62 <<

>> กิจกรรมจัดงาน สวัสดีปีใหม่ 62 <<

2561

>> ร่วมฉลองบริษัทบุญถาวร เปิดสาขาราชพฤกษ์ <<

>> 30 ปี Power Line Engineering PCL <<

>> งานกฐิน ที่วัดโคกขามนิคมสินสาคร <<

>> CSR Good Deed for Dad <<